BABEL LLAGOSTERA

BABEL LLAGOSTERA ÉS CENTRE OFICIAL RECONEGUT TRINITY
Babel Llagostera, fidel a la seva filosofia d’ensenyament, preparar als alumnes a interactuar i comunicar-se efectivament en anglès en el seu dia a dia fent un ús pràctic i real de l’idioma en totes les seves destreses, s’ha convertit en centre oficial reconegut Tinity i ofereix/prepara als seus alumnes pels examens oficials en tots els nivells A2 a C2 calibrats pel Marc Comú Europeu de Referència (MEFR).
Trinity ofereix a nivel mundial certificacions reconegudes internacionalment que inclouen l’idioma, música, comunicació i arts escèniques,  tot i que a Espanya és bastant més reconegut pels seus examens pràctics d’anglès, que porta oferint desde 1938.
Entre aquests examens d’anglès, Trinity ofereix tres tipus d’examens calibrats amb els diferents nivells del MCER (Marc Comú Europeu de Referència A2 a C2). Els examens d’habilitats integrades ISE evalúen les quatre habilitats (parlar, escoltar, llegir i escriure), els examens orals GESE i l’examen oral per el món laboral SEW.
 
 Els examens Trinity están acreditats per les autoritats educatives britàniques (OFQUAL), reconeguts a nivel nacional i internacionals per universitats, empreses i institucions. Trinity és també membre en ple dret d’ALTE, l’associació d’examinadors europeus, associació que ha concedit als examens ISE i GESE la qualificació de “Q Mark”.
A Espanya, els certificats ISE són acceptats per CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles ) i ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior) per acreditar el nivel de coneixement de la llengua anglesa segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) requerit per estudis universitaris de grau, màster, postgrau, doctorat i també per finalitat d’Erasmus+.