BABEL LLAGOSTERA

I AL SETEMBRE COMENCEM EL CURS ESCOLAR...

A Babel Llagostera, el curs escolar 2013/2014 començarà el dia 2 de Setembre i finalitzarà el 20 de Juny (ambdós inclosos).

Fem classes d’ Anglès a partir de 4 anys, Alemany, Xinès i Francès a partir de 6 anys en grups reduïts de màxim 6 alumnes per classe per tal de potenciar molt la conversa, el seguiment personalitzat i el tracte familiar. Les classes són molt amenes, amb un gran nombre de jocs i activitats orals adequades a les diferents edats.

Pel que fa a dies lectius i vacances, seguirem el calendari escolar durant la resta del curs.
CURSOS PRESENCIALS:

English kids: és un curs en anglès pensat pels alumnes més petits de 4 i 5 anys on tindrem el primer contacta amb l’idioma de manera lúdica, natural i espontània incentivant les classes a través de música, jocs creatius i estimulants.

Són classes d'una hora a la setmana.

Joves: cursos d' Anglès, Francès, Alemany i Xinès pensats pels alumnes de 6 a 12 anys (de 1r a 6è de primària) dos dies a la setmana en sessions d’ 1 hora.

En aquests cursos els alumnes aprendran de manera dinàmica, lúdica i natural essent l’idioma d’estudi la llengua vehicular de comunicació. L’objectiu és que els alumnes adquireixin els coneixements necessaris de vocabulari, gramàtica i pronunciació els quals seran la base principal del seu èxit posterior en l’ idioma i siguin capaços de comprendre i utilitzar expressions del dia a dia d’ús molt freqüent i comunicar-se en tasques simples i quotidianes concretes.

Els cursos s'organitzaran per edats / curs escolar.

Adolescents: cursos d' Anglès, Francès, Alemany i Xinès pensats pels alumnes de 13 a 18 anys (de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat) dos dies a la setmana en sessions d’1 hora 30 minuts.

Principalment es farà èmfasis al speaking i al listening per aconseguir un nivell alt en comunicació, pronunciació i fluïdesa sense oblidar però altres habilitats com el reading i el writing.


L’objectiu és que l’alumne pugui arribar al nivell del First, B2 del del Marc comú Europeu de Referència per les Llengües (MCER), abans que comenci els estudis universitaris.
L’alumne serà capaç de comprendre les idees principals dels textos que tractin sobre qüestions que li són conegudes i fer front en la major part de les situacions que puguin sorgir durant un viatge, descriure experiències, desitjos i aspiracions així com justificar les seves opinions o explicar els seus plans.

Al començament del curs els alumnes faran una prova de nivell i trimestralment hauran de fer un examen intern per detallar el progrés aconseguit.

Els deures regulars fets a casa ajudaran a la consolidació dels continguts practicats a l’aula.

A Babel Llagostera, també oferim classes per Adults. Pels que ja tinguin una base, l’objectiu és que continuïn millorant a nivell comunicatiu sense descuidar les altres habilitats lingüístiques, l’escriptura, la lectura i la comprensió. Pels que comencin de zero o nivell baix, Babel Llagostera té com a objectiu que adquireixin les estructures bàsiques i es puguin comunicar a un nivell elemental.

Per més informació, horaris i preus, ens podeu contactar al telèfon 696.246.537, per E-mail o bé us podeu passar per l’acadèmia.